Средство от импотенции "Три Богатыря". Три - это глагол.